bg slider top3

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) dnia 19.03.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych.

Dnia 16.04.2015. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wszystkim potencjalnym Wykonawcom bardzo dziękujemy za złożenie ofert.

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie prac informatycznych - wsparcie badania standaryzacyjnego, naniesienie zmian na elektroniczną wersję narzędzia

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) dnia 19.03.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac informatycznych- wsparcie badania standaryzacyjnego, naniesienie zmian na elektroniczną wersję narzędzia.

Dnia 08.04.2015. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wszystkim potencjalnym Wykonawcom bardzo dziękujemy za złożenie ofert.

QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Szanowni Państwo,
W związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych ogłoszonego w dniu 11.03.2015 r. w ramach projektu   „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00), w załączeniu zamieszczamy  odpowiedzi na pytania, jakie zostały nadesłane przez Oferentów.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych z dnia 19.03.2015 r.

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych, ogłoszonego w dniu 19.03.2015 r. w ramach projektu   „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00), w załączeniu zamieszczamy  odpowiedzi na pytania, jakie zostały nadesłane przez Oferentów.

Unieważnienie zapytania ofertowego z dn. 11.03.2015 na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych

Zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dnia 11.03.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na  przeprowadzenie badań standaryzacyjnych w związku z realizacją projektu „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 19.03.2015 r. z powodów niezależnych od Zamawiającego unieważniono postępowanie, w związku z czym nie wybrano Wykonawcy. Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone.

Szczegóły znajdują się w załączeniu: