bg slider top3

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych (2)

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych
Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:
od dnia 19.03.2015 r. do 03.04.2015 r.
Oferty należy składać na wzorze formularza stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.


Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

pdfzapytanie_ofertowe_standaryzacja.pdf

docZał_1.__formularz_ofertowy.doc

pdfzałącznik_nr_2.pdf

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Joanna Hamrol , Koordynator Projektu. Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS.