bg slider top3

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie pilotażu wstępnej wersji narzędzia (2)

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) dnia 16.01.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pilotażu wstępnej wersji narzędzia.

Dnia 09.02.2015. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wszystkim potencjalnym Wykonawcom bardzo dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie platformy off-line

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na przygotowanie platformy off - line ( narzędzie w formie elektronicznej)  ogłoszonego w dniu 19.01.2015  w ramach projektu "QUO VADIS?  Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań  zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/ słuchaczy"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00), w załączeniu przesyłamy odpowiedzi na pytania, jakie zostały nadesłane przez Oferentów.

Zapytanie ofertowe na przygotowaniu platformy off-line (narzędzia w formie elektronicznej)

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) składamy zapytanie ofertowe na przygotowanie platformy off-line ( narzędzie w formie elektronicznej).

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00

od dnia 19.01.2015 r. do 03.02.2015 r.

Oferty należy składać na wzorze formularza stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy –Joanna Hamrol, Koordynator Projektu
Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS

Zapytanie ofertowe na przygotowanie pilotażowej wersji narzędzia

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie pilotażu wstępnej wersji narzędzia w dniu 16.01.2015  w ramach projektu "QUO VADIS?  Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań  zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00), w załączeniu przesyłamy odpowiedzi na pytania, jakie zostały nadesłane przez Oferentów.

Jednocześnie informujemy, iż termin nadsyłania pytań upłynął w dniu  23.01.2015 r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pilotażu wstępnej wersji narzędzia

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie  pilotażu wstępnej wersji narzędzia.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00

od dnia 16.01.2015 r. do 02.02.2015 r.

Oferty należy składać na wzorze formularza stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Szczegóły przesyłamy w załączeniu:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru – Joanna Hamrol, Koordynator Projektu
Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego – Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS