bg slider top3

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie pilotażu wstępnej wersji narzędzia

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) dnia 04.09.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pilotażu wstępnej wersji narzędzia.

Dnia 14.01.2015. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wszystkim potencjalnym Wykonawcom bardzo dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe na opracowanie pilotażowej wersji narzędzia - opis funkcjonalności narzędzia w języku informatycznym (3)

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) składamy zapytanie ofertowe na opracowanie pilotażowej wersji narzędzia – opis funkcjonalności narzędzia w języku informatycznym.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:

od dnia 19.11.2014 r. do 04.12.2014 r.

Oferty należy składać na wzorze formularza stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Szczegóły  w załączeniu:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru - Angelika Staszewska. Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego – Dyrektor Generalny Małgorzata Wróblewska, Rektor SWPS prof. dr hab. Andrzej Eliasz

Szanowni Państwo!

W ramach realizowanego projektu Quo vadis? SWPS w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące stosowania nowych technik doradztwa zawodowego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną następujące materiały metodyczne:
a. Scenariusze warsztatów aktywizacji zawodowej
b. Scenariusz wywiadu indywidualnego z uczniem / słuchaczem
Warsztaty będą okazją do wymiany cennych doświadczeń między doradcami reprezentującymi różne instytucje i pracującymi z różnymi klientami.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia warsztatu a przede wszystkim wzbogaci wiedzę na temat nowych metod doradztwa zawodowego!
Do udziału zapraszamy osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, MOS, MOW oraz CKZiU.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. 785201855, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapytanie ofertowe na opracowanie pilotażowej wersji narzędzia - opis funkcjonalności narzędzia w języku informatycznym (2)

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00)  dnia 31.10.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie pilotażowej wersji narzędzia - opis funkcjonalności narzędzia w języku informatycznym.


Dnia 19.11.2014 r. z powodów niezależnych od Zamawiającego unieważniono postępowanie, w związku z czym nie wybrano Wykonawcy. Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone.

Szczegóły znajdują się w załączeniu:

 

Drogi Uczniu! Drogi Słuchaczu!

Zastanawiasz się co chcesz robić w życiu?
Myślisz o tym jaką szkołę wybrać?
Podejmujesz decyzję o wyborze zawodu?
Lub po prostu jesteś ciekawy siebie i świata i chcesz rozwijać swój potencjał?
Jeśli na przynajmniej jedno pytanie Twoja odpowiedź brzmi TAK – przyjdź do nas!
SWPS w Warszawie zaprasza Cię na ciekawe warsztaty, które pomogą Ci podjąć ważne decyzje dotyczące Twojej przyszłości!
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat warsztatów to po prostu na nie przyjdź – uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne!
Do udziału zapraszamy uczniów/słuchaczy ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
wychowanków MOS i MOW oraz osoby dorosłe/słuchaczy Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
W razie pytań lub gotowości zapisu, dzwoń lub pisz: tel. 785201855, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.