bg slider top3

Zapytanie ofertowe na opracowanie pilotażowej wersji narzędzia – opis funkcjonalności narzędzia w języku informatycznym

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA- POKL.03.04.03-00-050/13-00) składamy zapytanie ofertowe na opracowanie pilotażowej wersji narzędzia – opis funkcjonalności narzędzia w języku informatycznym.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:

od dnia 31.10.2014 r. do 18.11.2014 r.

Oferty należy składać na wzorze formularza stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

pdfzapytanie_ofertowe_opracowanie_pilotażowej_wersji_narzędzia.pdf

pdfZał_1.__formularz_ofertowy.pdf

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Angelika Staszewska 

Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie ekspertyzy nad trafnością opracowanych wskaźników do narzędzia - osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) dnia 04.09.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekspertyzy nad trafnością opracowanych wskaźników do narzędzia.

Dnia 26.09.2014 r. dokonany został wybór najkorzystniejszej oferty.

pdfwynki_doradz.eduk-zaw.pdf

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekspertyzy nad trafnością opracowanych wskaźników do narzędzia – osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekspertyzy nad trafnością opracowanych wskaźników do narzędzia.

Read more...

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie ekspertyzy nad trafnością opracowanych wskaźników do narzędzia - psycholog

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) dnia 04.09.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekspertyzy nad trafnością opracowanych wskaźników do narzędzia.

Dnia 26.09.2014 r. dokonany został wybór najkorzystniejszej oferty.

pdfwynki__psycholodzy.pdf


Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekspertyzy nad trafnością opracowanych wskaźników do narzędzia - psycholog

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekspertyzy nad trafnością opracowanych wskaźników do narzędzia.

Read more...