bg slider top3

Zaproszenie na badania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu fokusowym w ramach projektu pt. „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Read more...

Rozpoczęcie projektu QUO VADIS

W marcu 2014 roku Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej rozpoczęła realizację projektu „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Read more...