bg slider top3

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych (2)

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych
Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:
od dnia 19.03.2015 r. do 03.04.2015 r.
Oferty należy składać na wzorze formularza stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.


Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

pdfzapytanie_ofertowe_standaryzacja.pdf

docZał_1.__formularz_ofertowy.doc

pdfzałącznik_nr_2.pdf

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Joanna Hamrol , Koordynator Projektu. Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac informatycznych – wsparcie badania standaryzacyjnego, naniesienie zmian na elektroniczną wersję narzędzia po standaryzacji

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac informatycznych – wsparcie badania standaryzacyjnego, naniesienie zmian na elektroniczną wersję narzędzia po standaryzacji.
Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00

od dnia 19.03.2015 r. do 03.04.2015 r.

Oferty należy składać na wzorze formularza stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

pdfZapytanie_ofertowe_prace_informatyczne.pdf
docZał_1.__formularz_ofertowy.doc

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Joanna Hamrol, Koordynator Projektu. Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS.

Wyniki zapytania ofertowego na przygotowanie platformy off-line

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) dnia 19.01.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przygotowanie platformy off-line.

Dnia 13.02.2015. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wszystkim potencjalnym Wykonawcom bardzo dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu: „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych. Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00

od dnia 11.03.2015 r. do 26.03.2015 r.

Oferty należy składać na wzorze formularza stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Joanna Hamrol, Koordynator Projektu. Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS.

Sprostowanie do zapytania ofertowego na przeprowadzenie pilotażu wstępnej wersji narzędzia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż firma  ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. została rozpatrzona w postępowaniu ofertowym uzyskując liczbę pkt. 83,80. Sprostowanie wyników do zapytania ofertowego nie wpływa na wybór Wykonawcy usługi.